Verkoopmakelaar informatie

Bij het verkopen van een huis, komen veel zaken ter spraken. Wat voor prijskaartje komt er te hangen aan jouw oude huis? Is het mogelijk om je hypotheek mee te nemen? Is het mogelijk om rente af te trekken? Wanneer je hulp kunt gebruiken bij het beantwoorden van deze vragen, dan is het verstandig om een verkoopmakelaar in te schakelen. Waarom heb ik een verkoopmakelaar nodig?

Wat doet een verkoopmakelaar?

Vooronderzoek

Ten eerste begint een verkoopmakelaar met het doen van vooronderzoek. Hiermee probeert hij of zij de marktwaarde van het pand te bepalen om deze vervolgens te kunnen vergelijken met soortgelijke, te koop staande, panden. De verkoopmakelaar vraagt daarnaast gegevens op bij het kadaster en bij de gemeente. Ten slotte wordt het bestemmingsplan opgevraagd en worden milieu aspecten bij elkaar gevonden. Om zo inzichten te krijgen in mogelijke risico’s.

Adviseren

Op basis van het vooronderzoek zal de verkoopmakelaar een advies formuleren over de verkoopprijs van het huis. Daarnaast geeft de makelaar advies over roerende zaken die eventueel mee verkocht kunnen worden met huis en welke juist in het bezit moeten blijven van de verkoper. Meer informatie over roerende zaken.

Wanneer een huis verkocht word, moet er worden gedacht aan alle roerende zaken die worden mee verkocht met het huis. Wanneer hier niets over vermeld word in het contract, mag er vanuit worden gegaan dat er geen roerende zaken achter blijven in het huis. Roerende zaken zijn alle zaken die niet fysiek aan het huis zijn bevestigd zoals banken, kasten en spiegels. Soms ontstaan enkel misverstanden over wat wel en wat niet bij het huis hoort. Het is daarom ook verstandig een lijst van zaken op te stellen. Hierin worden alle roerende zaken genoemd die mee verhuizen met het huis. Zo is het voor de verkoper en de koper duidelijk en zullen er geen problemen voorkomen. Kijk voor vragen eens tussen onze lijst met veelgestelde vragen.

Strategiebepaling

De verkoopmakelaar zal aan de gang gaan met reclame maken voor het huis. Hier komen een aantal standaard zaken aan de orde. Zo komt er een bord in de tuin te staan en er wordt een sticker op het raam geplakt. Foto’s moeten worden gemaakt, waarop de inrichting van het huis op een aantrekkelijke wijze wordt getoond. Deze foto’s kunnen vervolgens worden geplaatst op de kanalen die de makelaar geschikt acht. Denk hier bijvoorbeeld aan huizensites als Funda. Maar ook sociale media kan worden ingezet om tot een gewenst resultaat te komen. Ten slotte heeft de verkoopmakelaar ervaring in de branche en is in het bezit van een klantenbase, oftewel een kopers lijst.

Potentiële koper afhandeling

Wanneer er potentiële kopers zijn die het huis eens willen bekijken, kan de verkoopmakelaar dit afhandelen. Hij zal de mogelijke kopers rondleiden door het huis. Zodra zij een bod willen uitbrengen, zal de verkoopmakelaar de onderhandelingen verzorgen. Deze zal de biedingen altijd neerleggen bij de verkoper, om zo de reactie te af te stemmen.

Koper

Wanneer de verkoopprijs is goedgekeurd door zowel de koper als de verkoper dan kan er worden overgegaan op het opmaken van een voorlopig koopcontract. Wanneer de koper dit contract heeft ondertekend, betekent dit nog niet dat de deal rond is. Ontbindende voorwaarden in het voorlopig contract beschermen de koper vaak voor een aantal zaken. Wanneer de koper het financieel niet rond kan krijgen, zal de deal niet door gaan. Er zal ook een bouwkundige keuring plaatsvinden. Hierbij wordt gekeken naar de gesteldheid van het huis. Mocht er iets mis blijken te zijn, zal de koop ook hier niet doorgaan. Wanneer het genoteerd staat in het voorlopig contract kan het ook zijn dat de koper nog enige bedenktijd heeft. Mocht hij binnen deze tijd aangeven van de koop af te wijken, dan zal de deal van tafel zijn. Al deze drie voorwaarden moeten wel in het contract genoemd zijn, willen ze van kracht zijn.

Ten slotte zal de overdracht van het huis plaatsvinden bij de notaris. Hierbij zal de verkoopmakelaar ook aanwezig zijn.

Meer informatie over de taken van een verkoopmakelaar

Vragen? Neem contact op!

    Naam:*
    Email:*
    Telefoonnummer:*
    Postcode:
    Toevoegingen of opmerkingen: