Verkoopmakelaar begrippen

Hier staan alle belangrijke begrippen toegelicht die van enige waarde kunnen zijn bij het begrijpen van het werk van een verkoopmakelaar. Dit geeft u een voordeel bij het begrijpen van rapporten, contracten en andere documenten waarmee u te maken zal krijgen.

Bouwdepot

Een bouwdepot biedt uitkomst bij huizen die nog moeten worden verbouwd. Wanneer een huis gekocht wordt, is er een grote kans dat er nog het een en ander moet gebeuren. Denk hier bijvoorbeeld aan een nieuwe keuken of badkamer. Deze verbouwing moet worden gefinancierd en dat kan gedaan worden d.m.v. van het Bouwdepot. Het is een extra bedrag dat wordt aangevraagd met de hypotheek dat gebruikt kan worden voor bouw gerelateerde uitgaven.

Courtage

De courtage is een beloning die een verkoopmakelaar krijgt wanneer hij het huis heeft verkocht. Vaak is dit een vast percentage, in sommige gevallen ook wel een vast bedrag ongeacht de uiteindelijke verkoopprijs.

Roerend en onroerend goed

Onroerende goederen zijn goederen die niet verplaatsbaar zijn, zoals een stuk grond en alles wat duurzaam met de grond verbonden is. Dit kunnen dan weer zijn: grondstoffen, beplantingen en in dit geval dus ook huizen. Alles wat niet direct is verbonden met een woning, zoals vloerbedekking, zonnewering en meubels zijn voorbeelden van roerende goederen.

Erfpacht

Het recht om een onroerend goed, zoals een stuk grond voor andere doeleinden te gebruiken. Zo kan een stuk grond van de gemeente gebruikt worden om een woning op te plaatsen. De huur die betaald word aan de gemeente om dit te mogen doen, wordt erfpacht genoemd. Voor meer informatie over erfpacht in Rotterdam.

Kadaster

De  verkoopmakelaar vraagt het Kadaster op bij de gemeente. Hierin staat hoe de stukken grond in het land verdeeld zijn en waartoe het betreffende stuk grond behoort en wie hier eigenaar van is. Tevens kan hierin worden gezien welk kadastraal nummer het stuk grond heeft, hoe groot de oppervlakte is, of er een bevel tot bodemsanering is en of het pand misschien wel op de monumentenlijst staat.

Taxatie

Een taxatie is een waardebepaling van onroerende goederen, in dit geval de woning. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan om te kunnen zien of het kopen van de woning wel financieel haalbaar is en of er een hypothecaire lening voor kan worden aangeschaft. De hypotheekverschaffer  vraagt dan ook een taxatierapport op, dat hem kan helpen bij de beslissing om wel of niet het geld beschikbaar te stellen in de vorm van een hypothecaire lening.

Bestemmingsplan

Het bestemmingplan bepaald wat er in een gemeente met stukken grond mag gebeuren. In het bestemmingsplan staat of en op wat voor manier er gebouwd mag worden.

Vragen? Neem contact op!

    Naam:*
    Email:*
    Telefoonnummer:*
    Postcode:
    Toevoegingen of opmerkingen: